Nya regler om hållbarhet

kollage2_exp

Sedan den 1 december 2016 har det införts ändringar i årsredovisningslagen som skall börja tillämpas år 2017. Det handlar om att vissa företag i sin årsredovisning skall redovisa hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. Jonas Wiberg, advokat vid DLA Piper, ger här en kortfattad introduktion till reglerna.

Allmänt om hållbarhet
Det finns ett samhällsintresse av att företagens verksamhet ger en tillväxt som är hållbar på lång sikt. Frågor om miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption får en allt större plats i diskussioner om företagens verksamhet och om styrningen av dem. Ett exempel är uppmärksammandet av arbetsförhållanden hos underleverantörer, särskilt förekomsten av barnarbete.

De senaste årens problem i finansvärlden har också bidragit till en ökad medvetenhet om fördelarna med långsiktigt och aktivt ägande och hur företagens styrning hänger ihop med samhällsfrågor. Bland företag används ofta begreppet Corporate Social Responsibility (CSR, ibland översatt som företagens sociala ansvar eller företagens samhällsansvar). I detta ligger en förväntan på att företag på eget initiativ, och utöver vad lagstiftningen kräver, tar ansvar för sin roll i och påverkan på samhället. Politiska organisationer och myndigheter har med detta perspektiv främst en pådrivande och stödjande roll. Intresseorganisationer kan identifiera problem och arbeta konstruktivt med företag för att finna gemensamma lösningar. Investerare och konsumenter är viktiga intressenter som kan förstärka och belöna företagens arbete. Media har en roll som granskare och kan höja medvetandenivån om företagens positiva och negativa påverkan på samhället. Utvecklingen i Sverige har lett till att många stora svenska företag och nästan alla statligt ägda företag numera rapporterar om sin samhällspåverkan. I Sverige och internationellt talas i sammanhanget ofta om Hållbarhet (själva begreppet lanserades så tidigt som 1987).

I Norden pågår ett samarbete om hållbart företagande. Nordic Strategy for Corporate Social Responsibility lyfter fram hållbarhetsfrågor och uppmuntrar företagen att driva utvecklingen av CSR framåt.

Många företag upprättar en hållbarhetsrapport i enlighet med riktlinjerna från den globala organisationen Global Reporting Initiative (GRI).

Staten i form av bolagsägare integrerar hållbart företagande i sin bolagsstyrning för att säkra en långsiktigt god värdetillväxt i sina innehav. Bolagsstyrelserna fick 2012 ansvaret att definiera och fastställa relevanta hållbarhetsmål och övergripande strategier för att nå dessa mål. Hållbarhetsmålen ska bland annat vara ett fåtal, strategiska och uppföljningsbara mål som kommer att utvärderas från och med 2014. Som grund för hållbarhetsarbetet är statligt ägda bolag ålagda att rapportera sitt arbete i enlighet med GRI:s riktlinjer.

Hållbarhetsrapporten
Enligt de nya lagreglerna skall hållbarhetsrapporten innehålla de icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess verksamhet. Upplysningarna ska åtminstone omfatta frågor om miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Programserien
I denna serie om 5 avsnitt går kunniga föreläsare igenom de nya lagreglerna och hur ett företag idag bör arbeta med hållbarhet och hållbarhetsrapportering.

Förhandsboka nu och se till att ni är uppdaterade om de nya reglerna!

Boka tidigt-erbjudande!
Förhandsboka senast 31 januari 2017 och få hela serien till kampanjpriset 13200 kr. exkl. moms. (Ord. pris 16990 kr. exkl. moms.)

Läs mer om serien och experterna.