Högsta domstolen

Hjärtsjuk narkotikabrottsdömd ska utlämnas till Serbien – trots ”vissa brister” i serbiska fängelser

piller

Den 35-årige mannen är tidigare dömd av Högre domstolen i Belgrad för att i överlåtelsesyfte ha transporterat sammanlagt 2 410 gram amfetaminsulfat. Mannen, som är kroatisk medborgare, begärdes utlämnad från Sverige till Serbien för verkställighet av det fyraåriga fängelsestraff som dömts ut för brottet – en begäran som Högsta domstolen nu bifaller. Mannens invändningar att ”hot och påtryckningar” i Serbien fått honom att erkänna brott trots att han är oskyldig, samt att det visat sig svårt att få tag på för honom livsnödvändig hjärtmedicin i Serbiska fängelser räcker inte för att förhindra utlämning. 

En idag 35-årig man dömdes av Högre domstolen i Belgrad för ”olovlig framställning och utbjudande till försäljning av narkotika”. Mannen hade – i överlåtelsesyfte – transporterat sammanlagt 2 410 gram amfetaminsulfat.

Mannen, som är kroatisk medborgare, begärdes utlämnad från Sverige till Serbien för verkställighet av det fyraåriga fängelsestraff som dömts ut för brottet.

Själv hävdade mannen att hot och påtryckningar hade fått honom att erkänna gärningen i det serbiska brottmålsförfarandet trots att han inte är skyldig.

Han hävdade samtidigt att han till följd av en hjärtoperation är beroende av blodförtunnande medicin – medicin som han haft svårt att få tillgång till under den tid han varit frihetsberövad i Serbien.

”Fängelseförhållandena i Serbien är undermåliga med överbeläggning och brist på sjukvård. Korruption är ett allvarligt samhällsproblem” framhöll 35-åringen genom sitt ombud.

Till stöd för uttalandet åberopade mannen Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem 2016, Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i Serbien 2011 och Human Rights Report Serbia 2015 från U.S. Department of State.

HD konstaterar nu att ”den serbiska domstolen har utförligt motiverat sitt domslut och domen kan inte anses vara uppenbart oriktig”. 35-åringen har fått fängelse för ett brott vars svenska motsvarighet är grovt narkotikabrott, och gärningen kan även på den grunden ligga till grund för utlämning.

Mannens hälsotillstånd bedöms heller inte utgöra skäl för utlämning enligt 8 § utlämningslagen, och det saknas även i övrigt hinder mot att utlämning sker.

För att utlämningen ska strida mot artikel 3 i Europakonventionen måste det finnas påtagliga grunder för att anta att en person – om han eller hon utlämnas – ”löper en verklig risk för att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”.

Även om det enligt HD har framkommit uppgifter om ”vissa brister” i serbiska fängelser saknas det stöd för att en utlämning skulle vara konventionsstridig.

HD slår därför fast att det inte finns några hinder mot att utlämna mannen till Serbien.

Artikeln ovan är öppet tillgänglig för alla besökare. Som betalande kund hos Nyhetsbyrån Blendow Lexnova får du tillgång till det rättsliga avgörande som nyhetstexten bygger på samt löpande nyhetsuppdateringar inom cirka 150 områden, skräddarsydda utifrån dina behov. Du får dessutom tillgång till ett omfattande arkiv med tusentals juridiska nyheter.