HD: Borgensfordran preskriberad trots avbrott mot borgensman

Ett aktiebolag fick en bankkredit som en man gick i borgen för. 1997 försattes huvudgäldenären – alltså bolaget – i konkurs. Fordran gjordes först gällande i konkursen, som avslutades med underskott. Den överläts senare till en annan borgenär. Preskriptionsavbrott har löpande skett mot borgensmannen, men inte i förhållande till huvudgäldenären. Genom ett utslag år 1998 förpliktades borgensmannen att betala 75 000 kronor och ränta till borgenären. Utslaget låg till grund för en verkställighetsansökan år 2014. Borgensmannen invände att fordran mot huvudgäldenären var preskriberad – och därmed även fordran mot honom. Kronofogdemyndigheten godtog invändningen med hänvisning till att en borgenär numera har en möjlighet att hålla en fordran mot ett upplöst aktiebolag vid liv genom att ansöka om likvidation av bolaget. Borgenären överklagade, men fick avslag både i Uppsala tingsrätt och i Svea hovrätt. Huvudregeln är att om en gäldenärs skuld preskriberas, så preskriberas också borgensmannens åtagande att betala den. Enligt rättsfallet NJA 2005 s. 44 har dock fordran på g…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!