Telia slipper skadestånd på 65 miljoner – inte visat att dominerande ställning har missbrukats

En internetoperatör väckte talan vid Stockholms tingsrätt och yrkade att Telia skulle förpliktigas att betala nästan 370 miljoner kronor i skadestånd till operatören. Anspråket grundades på operatörens påstående att Telia år 2001-2003 hade missbrukat sin dominerande ställning gentemot två andra internetoperatörer vars talan operatören hade övertagit. Det påstådda missbruket skulle ha bestått i leveransvägran, diskriminering och så kallad marginalklämning. Tingsrätten konstaterade att Telia i praktiken hade haft monopol på marknaden för återförsäljaravtal för internetabonnemang mellan juli 2001 och januari 2003. För att kunna tillhandahålla bredbandsabonnemang till slutkunder var internetoperatörer hänvisade till att teckna avtal med Telia om tillgång till det så kallade accessnätet. Tingsrätten ansåg inte att Telia under perioden hade gjort sig skyldigt till leveransvägran eller diskriminering mot internetleverantörerna, men gick på operatörens linje avseende marginalklämningen. Telia hade nämligen också under samma period konkurrerat på slutkundsmarknaden och hade då tillämpat små eller till och med negativa marginaler mellan priserna som slutkunder hade erbjudits och priserna per abonnent som internetoperatörer e…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!