Träffa fastighetsexperten Rune Thomsson på Blendow Lexnovas frukostseminarium!

Under seminariet berörs bland annat följande:

– Befintligt skick
– Ändringar/ombyggnader
– Underhåll
– Myndighetskrav
– Återställande

Datum: 19 september 2017
Tid: 08:00 – 10:00
Plats: Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Talare: Rune Thomsson

RUNE

Antalet platser är begränsat. Boka nu och få svar på dina frågor. Frukost serveras mellan kl. 08:00 och 08:30. Seminariet pågår mellan kl. 08:30 och 10:00.

Boka plats på seminariet här.