Tingsrätt

Upphävda arvsbestämmelser avgör tvist om amerikanskt testamente

Skärmklipp

När de tre barnens utvandrade pappa dog ansåg deras ”styvmor” inte att de skulle få något arv, med hänvisning till pappans testamente och eftersom amerikansk lag skulle tillämpas. Tingsrätten ger dock barnen rätt och konstaterar att de har rätt att få ut sin laglott, trots att pappan försökt lämna all sin kvarlåtenskap till sin hustru.

En man född i Sverige – men bosatt i USA och med amerikanskt medborgarskap – lämnade vid sin död 2014 efter sig en fru i Florida och tre söner i Sverige sedan tidigare äktenskap. År 2004 hade mannen upprättat ett amerikanskt testamente till vilket ett tillägg bifogades strax före hans död. Genom testamentet förordnandes att mannens fru skulle ärva all hans kvarlåtenskap förutom några få specifika gåvor och legat. Testamentet innehöll dessutom en lagvalsklausul där det framgick att arvet ska bestämmas efter staten Floridas lag.

Sönerna i Sverige bestred testamentet i en svensk tingsrätt och menade att testamentet innebär en kränkning av deras respektive laglott och därmed ska jämkas så att de får ut sina laglotter.

Mannens fru menade å sin sida att mannen hade större anknytning till USA än till Sverige och att testamentet därför skulle bedömas efter staten Floridas lag enligt vilken vuxna barn inte har rätt till laglott. Mannens vilja enligt testamentet hade också varit att amerikansk rätt skulle gälla och han hade gjort ett aktivt val när han blev amerikansk medborgare, argumenterade hon.

Tingsrätten slår nu fast att svensk rätt ska tillämpas på testamentet. Det är enligt domstolen också den lag som gällde på dödsdagen som ska appliceras på fallet. Den nya lagen om arv i internationella situationer från 2015 ska därför inte tillämpas utan den numera upphävda lagen om internationella rättsförhållanden rörande dödsbon blir i stället tillämplig. Enligt denna lag ska svensk medborgares arv undantagslöst bestämmas utifrån svensk rätt oavsett om arvlåtaren varit bosatt utomlands vid sin död eller inte. Hade mannen avlidit efter att den nya lagen trädde i kraft hade det i stället varit hans hemvistland som avgjort vilket lands lag som ska tillämpas.

I och med att svensk rätt blir tillämplig i målet blir också de svenska bestämmelserna om bröstarvinges laglottsrätt gällande och mannens söner ska därför utfå sina laglotter – det vill säga hälften av den arvslott som de skulle ha fått om inget testamente upprättats.

 

Artikeln ovan är öppet tillgänglig för alla besökare. Som betalande kund hos Nyhetsbyrån Blendow Lexnova får du tillgång till det rättsliga avgörande som nyhetstexten bygger på samt löpande nyhetsuppdateringar inom cirka 150 områden, skräddarsydda utifrån dina behov. Du får dessutom tillgång till ett omfattande arkiv med tusentals juridiska nyheter.