När kan offentligt upphandlade kontrakt ändras?

Jobbar du med offentlig upphandling? Vill du navigera rätt och undvika att riskera sanktioner i form av ogiltigförklaring av avtal och upphandlingsskadeavgift i ljuset av de nya upphandlingslagarna? Från Blendow Lexnovas frukostseminarium får du med dig värdefull kunskap från experter på området!

Det som en offentlig beställare anskaffar ska ha varit föremål för en konkurrensutsatt upphandling. Händelser som inträffar under ett avtals löptid kan dock medföra att det blir nödvändigt att ändra de ursprungliga kontraktsvillkoren under avtalstiden.

Under vissa förutsättningar får också ingångna avtal ändras. Om ändringen däremot sker utan att det föreligger några sådana förutsättningar – och det inte heller finns något stöd för att genomföra en direktupphandling – är det istället fråga om en otillåten direktupphandling.

En grundläggande kännedom om dessa regler minskar osäkerheten för dem som är inblandade i offentliga upphandlingar. Jobbar du till exempel med att ta fram förfrågningsunderlag och upphandla enligt LOU/LUF? Är du anbudsgivare inom offentlig upphandling? Levererar du till beställare enligt offentligt upphandlade avtal?

Kom och lär dig av två upphandlingsexperter!

Edelman

Viktoria Edelman

Viktoria Edelman är advokat och delägare på AG Advokat. Hon arbetar sedan mer än femton år tillbaka med offentlig upphandling och entreprenadrätt. Viktoria biträder leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter med råd avseende bedömningar av upphandlingsdokument och inlämnande av anbud samt biträder vid överprövnings- och skadeståndsprocesser.

Hardafsegerstad

Viktor Hård af Segerstad

Viktor Hård af Segerstad anslöt sig till AG Advokat som biträdande jurist under våren 2017. Dessförinnan har Viktor under de senaste fem åren arbetat med olika upphandlingsrättsliga frågeställningar vid JP Infonet. Han har tidigare erfarenhet av såväl anbudslämning som överprövningsprocesser.

Datum: 19 oktober 2017
Tid: 08:00 – 10:00
Plats: Humlegårdsgatan 14, Stockholm

Önskar du medverka via länk? Kontakta oss!

Varmt välkommen!

OBS! SEMINARIET ÄR FULLBOKAT!
För väntelista, kontakta daniel.akdogan@lexnova.se