Få konkreta tips om exploateringsavtalets möjligheter och risker på Blendow Lexnovas frukostseminarium!

Detaljplaneläggning och markplanering omgärdas av omfattande regelverk. Numera kräver kommunerna ofta ett exploateringsavtal som villkor för detaljplaneläggning och exploatering av ett markområde. Exploatörens åtagande är omfattande och att undvika de risker upprättandet innebär är betydande för framgång.

Den 18 oktober håller Blendow Lexnova ett frukostseminarium där Tomas Underskog från Advokatfirman Åberg & Co, expert på att upprätta och granska exploateringsavtal och genomförandeavtal åt både kommuner och exploatörer, ger dig konkreta och handfasta tips gällande exploateringsavtalets möjligheter och risker.

underskog

Som deltagare får du värdefull och aktuell information om:

– Exploateringsavtal; möjligheter och risker
– Sambandet med markanvisning
– Sambandet med planläggning och fastighetsbildning
– Gatukostnader och andra kostnader

Gör som exploatörer och kommuner över hela landet – boka din plats redan idag!

Antalet platser är begränsat!

Datum: 18 oktober 2017
Tid: 08:00 – 10:00
Plats: Humlegårdsgatan 14, Stockholm

Varmt välkommen!