HovR river upp misshandelsdom – psykos låg bakom ogrundat envarsgripande

bus-stop-384617_1280

Medan tingsrätten ansåg att 33-åringen skulle dömas för misshandel då han oprovocerat attackerat en helt obekant man vid en busshållplats – anser hovrätten nu att våldet var befogat eftersom 33-åringen upplevde sig utsatt för brott.

En idag 33-årig man dömdes av tingsrätten för misshandel till villkorlig dom och dagsböter för att ha knuffat in en annan man i ett träd, brottat ned honom på marken och legat ovanpå och hållit fast honom.
33-åringen medgav i allt väsentligt händelsen men uppgav också att han mått psykiskt dåligt vid tiden för händelsen eftersom han befunnit sig i en vårdnadstvist och samtidigt blev utsatt för kränkningar genom att någon hade hackat hans Facebook-konto. Han hade under en period upplevt att han blev utsatt för hackerangrepp och kände sig paranoid. I kontakt med vården hade han senare fått veta att han hade en stressutlöst psykos.

Den aktuella dagen hade 33-åringen trott att mannen som han brottade ner höll på att utsätta honom för ett dataintrång genom att utge sig för att företräda Handelsbankens kundtjänst. Mannens läpprörelser hade enligt 33-åringen synkat med den person som pratade med honom i telefon.
I själva verket hade mannen stått vid busshållplatsen utanför 33-åringens bostad och ”beatboxat”, det vill säga gjort rytmljud med munnen.

Tingsrätten konstaterade att det våld som 33-åringen utsatt mannen för var oproportionerligt även i det fall mannen verkligen hade utsatt 33-åringen för ett dataintrång. Även om 33-åringen vid tidpunkten befunnit sig i ett psykotiskt tillstånd visste han enligt tingsrätten vad han gjorde och ansågs därför ha begått gärningen med uppsåt.

Domstolen beaktade dock i straffvärdesbedömningen att mannen varit psykiskt sjuk vid tillfället. 33-åringen förpliktades dessutom att betala skadestånd till mannen.

Hovrätten anser nu istället att 33-åringen använt endast det våld han ansett sig nödgad till utifrån hur han upplevde situationen.

Domstolen anser att han agerat i enlighet med ett lagenligt envarsgripande och därför ska gå helt fri från ansvar. I och med det ogillas även skadeståndsanspråket.

Artikeln ovan är öppet tillgänglig för alla besökare. Som betalande kund hos Nyhetsbyrån Blendow Lexnova får du tillgång till det rättsliga avgörande som nyhetstexten bygger på samt löpande nyhetsuppdateringar inom cirka 150 områden, skräddarsydda utifrån dina behov. Du får dessutom tillgång till ett omfattande arkiv med tusentals juridiska nyheter.