Rättsskandalen kring medicinska åldersutredningar

Skapar rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar fler frågetecken än de rätar ut? Det menar Viktoria Nyström, advokat och grundare av AE Nyströms Advokatbyrå. I månadens Expertkommentar i migrationsrätt skriver hon om rättsosäkerheten kring de medicinska åldersbedömningarna i asylärenden, som har mött kraftig kritik från flera håll. ”Det vi ser nu är ingenting annat än en rättsskandal” skriver Nyström, och menar att åldersutredningarna i deras nuvarande form genast bör stoppas.

Nyström menar att åldersutredningarna i deras nuvarande form genast bör stoppas.

Nyström menar att åldersutredningarna i deras nuvarande form genast bör stoppas.

”Ju längre tiden går och ju mer information som framkommer gällande både val av metod och tillämpningen av denna blir det än mer tydligt att metoden i dess nuvarande utformning är allt annat än rättssäker, vilket innebär att Migrationsverket får ett felaktigt underlag att ta ställning till när det kommer till den juridiska bedömningen av åldern”, skriver Nyström.

Bedömningssvårigheter

Kommentaren behandlar några av problemen med framför allt magnetröntgen av knäleden som ett sätt att ta reda på den asylsökandes ålder – en metod som verkar vara förenad med flera svårigheter, till exempel när det kommer till att bedöma det sista stadiet av mognadsgraden i knäleden. Detta konstaterar Nyström efter att bland annat ha talat med experter på området.

”En person som inte är expert på att läsa av knäleden kan få uppfattningen att knäleden är mogen trots att denna inte har uppnått det sista stadiet. Denna uppfattning får också stöd av det faktum att mer än hälften av de personer som undersökts av rättsmedicinalverket och därefter av experterna på metoden i Tyskland bedöms av tyska experter ha en omogen knäled till skillnad från vad rättsmedicinalverket kommit fram till.”

Viktoria Nystrom

Advokat Viktoria Nyström

”Till men för de ensamkommande barnen”

Om avläsningen av knäleden vore enkel torde resultaten enligt Nyströms mening vara detsamma oavsett vilken röntgenläkare som utför den – en synpunkt bland flera som lyfts fram i månadens Expertkommentar.

”Trots den massiva kritik som riktats mot metoden fortsätter Migrationsverket tillsammans med Rättsmedicinalverket att utföra dessa utredningar till men för de ensamkommande barnen”.

Ansvaret för att stoppa vad som enligt Nyström med flera närmast kan betecknas som ”en rättsskandal” faller nu inte bara på Migrationsverket, utan även på rättsmedicinalverket, som ”borde ta ett direkt ansvar för situationen och med omedelbar verkan stoppa de medicinska åldersutredningarna i deras nuvarande form”.

Ta del av hela expertkommentaren

Vill du läsa mer om de uppmärksammade medicinska åldersutredningarna? Beställ Viktoria Nyströms Expertkommentar i fulltext här >>