Hovrätt

Lampdesigner förlorar i HovR – får ingen miljonersättning trots upphovsrättsintrång

Tingsrätten dömde ut ersättning i miljonklassen för intrånget i Poul Henningsens klassiska taklampor.

Tingsrätten dömde ut ersättning i miljonklassen för intrånget i Poul Henningsens klassiska taklampor.

Hovrätten fastställer den fällande domen mot styrelseordföranden i den svenska möbelbutikskedjan Folkhemmet för brott mot upphovsrättslagen. Domstolen instämmer i att Folkhemmet genom försäljning av kinesiska lampmodeller gjort intrång i rättigheterna till flera danska designklassiker – men något miljonbelopp i licensavgift blir det inte. 

Bakgrunden i målet är Folkhemmets försäljning av tre stycken lampor, som utgör efterbildningar av välkända modeller som designats av formgivarna Arne Jacobsen och Poul Henningsen och som danska Louis Poulsen idag har rättigheterna till. Replikorna köptes in från Kina och såldes i Folkhemmets tre fysiska butiker, via deras webbsida samt via annonssajten Blocket.

”Helt ointresserad av design”
Folkhemmets styrelseordförande har gjort gällande att han är ”helt ointresserad av design” och att han inte känt till originallamporna. Folkhemmets lampor är enligt honom inte heller så lika originalprodukterna att de faller in under deras skyddsomfång.

Miljonersättning i tingsrätten
Tingsrätten delade dock inte denna bedömning och ansåg att styrelseordföranden – även om det fick godtas att han inte känt till originalprodukterna – genom grov oaktsamhet olovligen hade tillgängliggjort efterbildningarna. Han dömdes därför till villkorlig dom och 60 dagsböter på närmare 25 000 kronor för brott mot upphovsrättslagen, samtidigt som bolaget ålades 100 000 kronor i företagsbot. De ålades dessutom solidariskt att betala drygt 1,5 miljoner kronor till Louis Poulsen i ersättning för utnyttjandet av originallamporna.

Handlade om ett intrång
Hovrätten delar i allt väsentligt tingsrättens bedömning i skuldfrågan, även om man anser att intrånget har pågått under en något kortare tid än tingsrätten bedömt. Domstolen gör också samma bedömning som underinstansen så vitt avser påföljd och företagsbot.

Licensersättningen sätts ned till en bråkdel
Hovrätten anser dock inte att det utifrån utredningen i målet går att dra några närmare slutsatser kring vad som skulle vara en marknadsmässig licensavgift för att utnyttja verken. Hovrätten bestämmer ersättningen till ett belopp som motsvarar två procent av återförsäljningspriset i butik för Louis Poulsens respektive lampa. Detta får som konsekvens att licensersättningen nu sätts ned till knappt 60 000 kronor.

Hovrätten sätter samtidigt ned det belopp som ska förverkas hos styrelseordföranden som utbyte av brott från 30 000 kronor till 15 000 kronor, eftersom avdrag enligt hovrätten ska göras för den moms som Folkhemmet betalat vid försäljningarna.

 

Artikeln ovan är öppet tillgänglig för alla besökare. Som betalande kund hos Nyhetsbyrån Blendow Lexnova får du tillgång till det rättsliga avgörande som nyhetstexten bygger på samt löpande nyhetsuppdateringar inom cirka 150 områden, skräddarsydda utifrån dina behov. Du får dessutom tillgång till ett omfattande arkiv med tusentals juridiska nyheter.