11 april: HD och revisorns skadeståndsskyldighet

600x300 Blendow Lexnova frukostseminarium Erik Nerep

Kan revisorn i ett aktiebolag bli skadeståndsskyldig mot bolagsstyrelsen? I december 2017 kom en ny dom från Högsta domstolen, som utvecklade tidigare praxis. På Blendow Lexnova frukostseminarium diskuterar professor Erik Nerep de praktiska implikationerna av domen, och reder ut omfattningen av revisorns skadeståndsskyldighet gentemot bolagets styrelseledamöter. Sitter du i bolagsstyrelsen, är du revisor eller intresserad av bolagsrättsliga frågor i allmänhet? Säkerställ att du vet vad som gäller på Blendow Lexnova frukostseminarium.

Läs mer och boka din plats här!