21 mars: Blockhyra – möjligheter och begränsningar

BlendowLexnovaFrukostseminarium_RuneThomsson_2018

Vilka fördelar och nackdelar finns med blockhyresavtal? Vilka risker finns med avtalsformen? Under detta seminarium får du konkreta exempel som du kan använda dig av i praktiken. Föreläsare är Rune Thomsson, både före detta chefsjurist hos Fastighetsägarna och hyresråd vid Hyresnämnden i Stockholm samt hovrättsråd vid Svea hovrätt.

– Fördelar och nackdelar med blockhyresavtal
– Risker med upplåtelseformen
– Konkreta exempel på hur vissa avtalsbestämmelser kan utformas

Läs mer och boka din plats här!