Frukostseminarium inom ekonomisk familjerätt 30 maj

När kan man väcka talan enligt ÄB 7:4? Med föreläsare Fredric Renström

Föreläsare: Fredric Renström, advokat och delägare.

Hur bör du som ombud agera för att inte riskera att talan väcks för sent? Rättsläget är oklart gällande när fristen enligt ÄB 7:4 egentligen börjar löpa, och vi väntar på ett nytt avgörande där HD har meddelat prövningstillstånd.

Som familjerättslig praktiker kan man fråga sig om man ska räkna ett år från bouppteckningens färdigställande, från registreringen eller från förrättningsdagen, samt vad som gäller om bouppteckningen ges in till Skatteverket alldeles för sent?

På Lexnova frukostseminarium den 30 maj diskuterar Fredric Renström HD-fallet och reder med hjälp av annan relevant praxis ut några av frågetecknen runt ettårsfristen i 7 kap 4 § ärvdabalken.

Läs mer