Frukostseminarium #Metoo – Att motverka kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen

Lexnova frukostseminarium 20 februari 2018 Metoo

Den nu pågående intensiva debatten om kvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden leder osökt in på de berömda orden från Shakespeares Hamlet.

”If the authorities knew about the problems and chose not to prevent them, then clearly something is rotten in the state of Denmark.”

Den pågående #Metoo-debatten ställer frågan på sin spets; nämligen ”…is something rotten on the Swedish labour market?” Mycket av debatten i kölvattnet av #Metoo är den uppenbara avsaknaden av arbetsgivares åtgärder vid förekomsten av sexuella trakasserier.

Arbetsgivaren uppges ofta ha gömt sig bakom argumentet att jargongen på arbetsplatsen är på ett visst sätt, att ”det inte är så farligt”, eller att ”en klapp i baken måste man väl tåla?!”. Genom lagstiftning har den svenska staten gett arbetsmarknadens aktörer – då framför allt arbetsgivaren – verktyg för att hantera och förebygga dessa frågor, som i grunden handlar om arbetsmiljö.

Under detta frukostseminarium går arbetsrättsadvokaterna Jonas Wiberg (Advokatfirma DLA Piper) och Anneli Lönnborg (Advokatfirman Nova) igenom framför allt reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt diskrimineringslagens bestämmelser beträffande trakasserier och hur arbetsgivaren både kan och bör arbeta med dessa frågor.

På agendan:

  • Hur ska arbetsgivaren agera när trakasserier eller kränkande särbehandling har anmälts och sedermera också visar sig ha förekommit?
  • Hur bör en utredning bedrivas?
  • Vad bör arbetsgivaren göra i förebyggande syfte?


    Vi bjuder på frukost kl. 08:00-08:30, och seminariet pågår kl. 08:30-10:00. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business). Antalet platser är begränsat – boka din plats här!