Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Stockholms kommunfullmäktige beslutade att tomträttshavare till enskilt ägda småhus skulle få friköpa småhustomtmark till ett rabatterat pris. Klaganden har inte visat att det är en påtaglig skillnad i marknadsvärde mellan friköpta fastigheter och fastigheter p…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!