Förhandsavgörande gällande system för koncernbeskattning

EG-domstolen finner att artikel 52 i EG fördraget (nu artikel 43 EG i ändrad lydelse) hindrar en medlemsstats lagstiftning att ställa upp olika regler för koncernbeskattning beroende på i vilken medlemsstat koncernmedlemmarna hör hemma. Detta innebär att en medlemsstats lagsti…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!