KamR fastställer Försäkringskassans beslut om sjukersättning

Försäkringskassan nekade en 56-årig man sjukersättning med hänvisning till att mannen, som led av ryggproblem, ansågs kunna arbeta med fysiskt lättare arbeten. Förvaltningsrätten ansåg istället, med hänsyn till det medicinska underlaget, att mannen inte skulle kunna arbeta såsom Försäkringskassan uppgett. Rätten fann därför att mannen var berättigad till hel tidsbegränsad sjukersättning. En assessor var dock skiljaktig och ansåg…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!