Arbetstagare vinner tvist om utebliven semesterersättning

En kvinna var anställd i en enskild firma under perioden april 2009 till och med augusti 2011 samt från och med december 2012 till och med juli 2013. Hennes anställning har inte omfattats av något kollektivavtal och utöver hennes månadslön på 35 000 kronor har inte någon annan ersättning betalats ut. Kvinnan har nu väckt talan och yrkat att arbetsgivaren ska förpliktas att utge cirka 140 000 kronor avseende utebliven semesterersättning till henne. Arbetsgivaren har bestritt yrkandet och gjort gällande att parterna har träffat ett avtal om att semesterlönen varit inräknad i månadslönen. Kvinnan å sin sida har gjort gällande att parterna istället haft ett avtal som stadgat att semesterersättningen skulle utgå med ett något högre belopp än den hade gjort enligt bestämmelserna i semesterlagen. Tingsrätten anser att arbetsgivaren inte har lyckats bevisa att det av honom påstådda avtalet har träffats och framhåller dessutom att ett sådant avtal hade varit ogiltigt om…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!