Energibolag får inte etablera vindkraftverk i område av betydelse för kungsörn

Ett energibolag fick av länsstyrelsen tillstånd till att uppföra nio vindkraftverk inom två fastigheter i Mora kommun. Ägaren till en närbelägen fastighet överklagade tillståndsbeslutet och yrkade att mark- och miljödomstolen, MMD, skulle upphäva det. Mannen ansåg att tillståndet inte skulle lämnas dels med hänsyn till brister i miljökonsekvensbeskrivningen vad gällde vindkraftverkens lokalisering, dels med hänsyn till risken för oacceptabla olägenheter i form av buller och skuggbildning samt påverkan på landskapsbilden och naturmiljön. MMD ansåg dock att vindkraftverken kunde tillåtas och avslog överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, bedömer nu att bolagets beräkningar beträffande buller kan godtas och att det saknas…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!