HD avslår resningsansökan och klagan över domvilla i redovisningstvist mellan advokat och uppdragsgivare

Tvist uppstod mellan en uppdragsgivare och en advokat om huruvida advokaten fullgjort sin redovisningsskyldighet av handhavda medel. Uppdragsgivaren vände sig till tingsrätten för att advokaten skulle förpliktas utge en fullständig redovisning. Advokaten invände bland annat att han redovisat genom att skicka verifikat för genomförda transaktioner till den ansvariga redovisningsbyrån. Tingsrätten fann bland annat att…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!