Provisionsersättning ska betalas ut – kontakt med köpare och information om försäljning tillräckligt

Ett förmedlingsavtal hade ingåtts om försäljning av aktierna i ett bolags dotterföretag. Tingsrätten fann att bolaget hade gjort vad som ålegat det enligt avtalet och därmed haft rätt till provision. Hovrätten ansluter sig nu till tingsrättens domslut och anger att bolaget handlat i enlighet med avtalet och i och med det har rätt till provisionsersättning. I avt…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!