SKF får inte göra avdrag för koncernbidrag till indirekt ägt spanskt dotterbolag

Aktiebolaget SKF lämnade under 2006 koncernbidrag till ett indirekt ägt spanskt dotterbolag på cirka 13 miljoner kronor. Skatteverket, SKV, avslog SKF:s yrkande om avdrag för bidraget och uppgav att det endast var koncernbidrag mellan moderbolag och dotterbolag som var avdragsgilla. SKF överklagade beslutet. Förvaltningsrätten ansåg att det borde vara möjligt för ett svenskt moderföretag att, genom att lämna koncernbidrag till ett indirekt helägt dotterföretag i utlandet, skattemässigt tillgodogöra sig en definitiv förlust. Förvaltningsrätten slog därför fast att SKF skulle beviljas avdrag och biföll överklagandet. Kammarrätten anför nu att det av den så kallade Marks & Spencer-domen följer att ett moderföretag med etablerat dotterföretag i andra medlemsstater i vissa fall har rätt att dra av förluster som uppkommit i dotterbolaget. En sådan rätt föreligger dock endast om möjligheten att utnyttja dessa förluster i dotterbolags…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!