HovR dömer kommunpolitiker till dagsböter – försökte avslöja tjänstemän bakom tidningsartikel

Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställer i allt väsentligt den fällande domen mot en kommunpolitiker i Åstorps kommun som i Helsingborgs tingsrätt fällts för brott mot det så kallade efterforskandeförbudet. Det var i oktober 2014 som SVT Sydnytt publicerade ett nyhetsinslag om att den nu 49-årige kommunpolitikern skulle ha trakasserat anställda i kommunen. Inslaget innehöll uppgifter från tjänstemän som i vissa fall valt att vara anonyma. 49-åringen ska i samband med detta, via e-post och över telefon, ha frågat två personer som arbetar i kommunen om de blivit intervjuade i media inför inslaget. Detta står i strid med yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud och gjorde att kommunpolitikern senare åtalades. Tingsrätten konstaterade inledningsvis att efterforskning har en vidsträckt innebörd samt att det straffrättsliga ansvaret gäller även om en källa senare väljer att framträda öppet med namn och bild i media. Domstolen bedömde också att även en enskild ledamot av kommunstyrelsen har en sådan funktion och ställning att denne i den egenskapen kan sägas representera kommunen som myndighet. Efterforskningsförbudet måste därför gälla om ledamoten vidtar åtgärder mot någon som arbetar för kommunen och som därför ytterst är underställd ko…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!