Bodelningsuppgörelse gällande fastighetsöverlåtelse mellan sambor inte tillräckligt tydlig – HD prövar inte fallet

En kvinna yrkade att Göteborgs tingsrätt skulle fastställa att hon var rättmätig ägare till en fastighet belägen i Marstrand. Kvinnan och hennes före detta sambo hade separerat år 2007. Kvinnan påstod att sambon överlåtit sin del av fastigheten till henne. Sambon hade senare överlåtit andelen till sitt kommanditbolag. Göteborgs tingsrätt konstaterade att kvinnan och sambon i juni 2008 upprättat en handling enligt vilken fastigheten skulle övertas av kvinnan. Sambon invände att avtalet hade upprättats för skens skull för att förbättra sambons bolags kreditmöjligheter. Sambons förra ombud uppgav dock att avsikten med avtalet var att kvinnan skulle bli ensam ägare till fastigheten, för att undvika att fastigheten skulle påverkas av krisen i sambons bolag. Tingsrätten fann sammanfattningsvis att avtalet inte upprättats för skens skull. Dock ansåg tingsrätten att handlingens ordalydelse inte innebar någon uttrycklig överlåtelseförklaring, utan snarare en framtida överlåtelse. Tingsrätten ansåg bland annat därför att något giltigt överlåtelseavtal inte hade trä…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!