HD: Inget skadestånd från staten för kvinna som nekats ersättning enligt ersättningsgarantin

En idag 59-årig kvinna väckte talan mot staten med anledning av att hon ansåg att Solna tingsrätt och Stockholms tingsrätt hade begått fel i samband med hanteringen av ärenden hänförliga till ett bodelningsärende mellan henne och hennes man. Kvinnan gjorde i Svea hovrätt gällande att staten hade hanterat ärendena felaktigt och på så sätt ådragit sig skadeståndsskyldighet. Kvinnan anförde bland annat att Solna tingsrätt inte hade beaktat ”den uppenbara snedfördelningen i ekonomiskt avseende som förelåg mellan henne och hennes frånskilde make” när domstolen hade lämnat hennes ansökan om ersättningsgaranti utan avseende. Kvinnan hävdade även att Stockholms tingsrätt inte hade följt de regler som gäller vid muntlig förberedelse i samband med att hon och den före detta bodelningsförrättaren hade förlikats sedan hon väckt talan mot bodelningsförrättaren och yrkat att hon skulle få tillbaka arvode. Dessutom ansåg kvinnan att Solna tingsrätt hade kränkt rätten till prövning inom skälig tid av hennes begäran om entledigande av bodelningsförrätt…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!