HD: MÖD borde ha uppmärksammat avvikande lagfartsuppgift i startbeskedsmål

Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun meddelade i oktober 2014 startbesked för uppförande av en komplementbyggnad. Två makar, som uppgavs vara ägare till en grannfastighet, överklagade startbeskedet. Överklagandet avvisades dock av nämnden, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, som alla konstaterade att det enligt plan- och byggnadslagen, PBL, endast är sökanden som kan överklaga ett beslut om startbesked för bygglovsfria åtgärder. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, upphävde senare underinstansernas beslut och återförvisade målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. MÖD konstaterade att begränsningen av rätten att överklaga startbesked kan strida mot artikel 6 Europakonventionen, EKMR, om rätten till domstolsprövning av civila rättigheter. MÖD lyfte fram att regeringen i propositionen till PBL har ansett att regleringen är förenlig med EKMR eftersom den tillhandahåller en möjlighet att initiera ett tillsynsärende. Grannarna anförde att komplementbyggnaden innebar “betydan…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!