KamR: Upphandling med otydligt förfrågningsunderlag ska göras om

Västra Götalandsregionen genomförde en upphandling för inredning. Ett företag som inte hade tilldelats kontraktet ansökte om överprövning och yrkade att Förvaltningsrätten i Göteborg skulle besluta att upphandlingen skulle göras om. I förfrågningsunderlaget hade angetts att erbjudna produkter skulle uppfylla tillämplig europeisk standard vad gäller ergonomi, säkerhet och hållfasthet, alternativt internationella eller svenska standarder. Klaganden menade att flera olika standarder skulle ha kunnat vara tillämpliga och att förfrågningsunderlaget därför inte hade varit transparent. Till följd av osäkerheten hade företaget lämnat ett anbud med produkter som uppfyllde högre krav än vad som i själva verket hade efterfrågats. Företaget menade att det hade lidit skada eftersom det därmed inte hade kunnat lämna sitt mest konkurrenskraftiga anbud. Förvaltningsrätten konstaterade att förfrågningsunderlaget v…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!