Beskattningstidpunkt för inkomst från avverkningsrätt blir fråga för HFD

Skatteverket fann i ett beslut att två skogsägare som upplåtit en avverkningsrätt för närmare 6,9 miljoner kronor inklusive moms skulle medges skogsavdrag med halva beloppet exklusive moms men samtidigt påföras skogsintäkt med motsvarande belopp. Avverkningsrätten avsåg en fastighet som förvärvats under 2010 och som mannen och kvinnan är hälftenägare till. Skogsägarna ansåg själva inte att intäkten från avverkningsuppdraget över huvud taget skulle intäktsföras det aktuella året och ansåg alternativt att så kallat förhöjt skogsavdrag skulle medges. Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterade senare att fordran från avverkningsrätten både uppkommit och betalats under 2010 och att inkomsten därför skulle tas upp till beskattning vid 2011 års taxering. Den som äger en skogsfastighet kan få skogsavdrag motsvarande hela summan för en avverkningsrätt om det har gjorts ett så kallat rationaliseringsförvärv genom köp av ytterligare skogsfastighet. Skogsägarna ansåg att förvärvet av den nya fastigheten hade medfört flera posi…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!