Flygbolag ska betala förseningsersättning enligt EU-förordning – trots försening i annan världsdel

En man väckte vid Attunda tingsrätt talan mot ett utomeuropeiskt flygbolag och hävdade att han hade rätt till förseningsersättning. Grunden för ersättningen var en flygresa mannen hade gjort med bolaget från Stockholm till Zanzibar, där flygningen hade blivit försenad med mer än fyra timmar. Förseningen uppstod efter en mellanlandning i Addis Abeba för flygplansbyte. Mannen hävdade att han hade rätt till ersättning enligt EU:s flygpassagerarförordning. Bolaget menade att krav enligt förordningen inte kunde riktas mot bolaget eftersom den delen av resan som varit försenad inte hade utgått från en medlemsstat. Tingsrätten konstaterade att syftet med förordningen är att sörja för ett långtgående skydd för passagerarna. Eftersom olägenheten för flygpassagerarna vid försenade flygningar uppkommer vid ankomsten till den slutliga bestämmelseorten måste begreppet tolkas så att d…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!