Hovrätten ändrar dom om boende – sexåring ska få fortsätta bo med sin pappa

En 24-årig man och en 21-årig kvinna har tillsammans en dotter född 2010. Flickan har sedan hon var sex månader gammal bott med sin pappa. Föräldrarna har sedan 2013 upprepade gånger fört talan mot varandra om ensam vårdnad, stadigvarande boende och umgänge. I juni 2016 beslutade Södertörns tingsrätt att den gemensamma vårdnaden mellan parterna skulle bestå men att flickans boende skulle flyttas från pappa till mamma, till stor del på grund av att pappan inte i tillräcklig grad främjat ett umgänge mellan flickan och mamman. Det fanns även uppgifter om att pappan tidigare haft svårt att aktivera flickan med till exempel umgänge med andra barn. Pappan flyttade också under processen i tingsrätten till Norrland från Stockholm. Mamman hade samtidigt fått rätt behandling för sina diagnoser efter att tidigare ha haft vissa psykiska svårigheter. Hon hade också ett stabilt boende hos sin egen mamma, flickans mormor, i en för flickan välbekant miljö i Stockholm. Tingsrätten bestämde därför att flickan skulle ha sitt stadigvarande boende hos sin mamma. Svea hovrätt ändrar nu tingsrättens dom i…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!