Eftertaxering och skattetillägg för idrottsbolag efter VM-bidrag

Inför arrangerandet av världsmästerskapet i handboll 2011 mottog Svenska Handbollsförbundet, SHF, tre ekonomiska bidrag från det internationella handbollsförbundet, IHF. I avtalet mellan SHF och IHF stod att SHF skulle stå för arrangemanget och kostnaderna för detta, att SHF skulle få uppbära intäkterna från arrangemanget och att SHF hade rätt till bidrag från IHF. SHF överlät senare, med IHF:s godkännande, arrangerandet av mästerskapet till ett helägt dotterbolag, SHL. Kort efter utbetalningen av de ekonomiska bidragen från IHF till SHF överfördes dessa till SHL, enligt SHF som villkorade aktieägartillskott. Efter att arrangemanget, som resulterade i ett överskott för SHL, var genomfört återfördes de angivna aktieägartillskotten till SHF. Skatteverket beslutade efter revision av inkomsttaxeringarna 2…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!