Krögare vinner tillbaka serveringstillstånd i KamR

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala beslutade i januari att dra in serveringstillståndet för en näringsidkare med anledning av ett beslut om omprövning från Skatteverket. Skatteverket angav i rapporten att näringsidkarens bokföring innehöll sådana brister att verksamhetens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kunde bedömas med ledning av bokföringen. Näringsidkaren överklagade till Förvaltningsrätten i Uppsala som fann att Skatteverkets omprövningsbeslut inte kunde ligga till grund för att återkalla serveringstillståndet. Förvaltningsrätten menade dock att näringsidkaren, då han fått ett mycket stort antal betalningsuppmaningar utfärdade mot sig, visat en ”otillräcklig vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter gentemot det allmänna” och att han därför inte levt upp till kraven på ekonomisk och perso…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!