Mamma tackade nej till skyddat boende – dotter som riskerar att föras utomlands av pappa omhändertas omedelbart

Verksamhetsnämndens vård- och socialutskott i Bergs kommun beslutade i februari 2017 att omedelbart omhänderta en flicka, som på grund av sina hemförhållanden varit känd av socialtjänsten sedan födseln, med stöd av 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Den lilla flickans föräldrars relation har enligt nämnden länge präglats av motsättningar samt upprepat våld och hot. Trots att pappan, som enligt uppgift har kriminella kopplingar, ska ha hotat med att kidnappa dottern och föra henne utomlands – där hon riskerar att utsättas för övergrepp – har hennes mamma tackat nej till skyddat boende. Mot denna bakgrund ansåg nämnden att det förelåg en allvarlig fara och risk för att flickans hälsa och utveckling kunde komma att skadas. Kvinnan, som är ensam vårdnadshavare om flickan och har motsatt sig det omedelbara omhändertagandet, har uppgett att rela…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!