Galopphästägare förlorar även i HovR – ingen liversättning för avlivning tre veckor efter spiktramp

En galopphäst hade i april 2014 trampat på en spik och genomgått tre operationer innan den slutligen fått avlivas, 18 dagar efter händelsen. Efter avlivningen begärde ägare att få ut 700 000 kronor i ersättning från hästens livförsäkring. Försäkringsbolaget avslog dock begäran med hänvisning till att försäkringsvillkoret inte hade varit tillämpligt. Enligt villkoret skulle ersättning bland annat utgå om hästen vid en olycka skadas så allvarligt att den ”måste avlivas i direkt anslutning till olyckstillfället”. Ägaren menade att villkoret skulle tolkas så att så länge hästen har stått under konstant veterinärvård från skadan till avlivningen skulle avlivningen anses ha skett i direkt anslutning till olyckstillfället. Försäkringsbolaget ansåg istället att villkoret skulle förstås så att endast mycket kort tid kan förflyta från skada till avlivning för att ersättning ska kunna utgå. Ägaren stämde bolaget och yrkade att Hässleholms tingsrätt skulle döma ut ersättningen. Tingsrätten konstaterade att ägaren till en häst som används i r…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!