HD: Skadeståndets storlek påverkas inte av att skadad båt var oförsäkrad

Sommaren 2013 var en man ute med sin motorbåt i Stockholms skärgård, tillsammans med bland annat en vän. Efter att vännen tagit över rodret och ökat hastigheten, hade båten kantrat. Båten sjönk delvis och skador uppstod. Båtägaren framställde ett skadeståndsanspråk på drygt 460 000 kronor och gjorde gällande att föraren på grund av vårdslöshet hade orsakat skadorna. Attunda tingsrätt konstaterade att båten var byggd för båtracing och höga hastigheter. I enlighet med gott sjömanskap hade det enligt domstolen ålegat föraren att hålla en säker fart med hänsyn till platsen. Sammanfattningsvis fann rätten att det med tillräcklig styrka var visat att föraren hade varit vårdslös i skadeståndsrättslig mening. Tingsrätten förpliktade föraren att betala totalt cirka 270 000 kronor i skadestånd. Svea hovrätt instämde därefter i tingsrättens bedömning. Domstolen konstaterade att båtägaren ”i och för sig” hade kunnat försäkra sin båt. Hovrätten fann dock att det förhållandet att båten vid tillfället var oförsäkrad inte innebar att båtägaren hade varit medvållande på så sätt att skadeståndet skulle jämkas. Hovrätten f…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!