HFD ska pröva mål om ersättning för vårdkostnader för hyperhidrosbehandling i Danmark

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelar prövningstillstånd i ett mål om ersättning för vårdkostnader för att pröva om en patient skulle haft rätt att få vården bekostad av det allmänna om den tillhandahållits i Sverige. Målet rör en kvinna som av såväl Försäkringskassan som Förvaltningsrätten i Stockholm nekats ersättning för kostnader för så kallad hyperhidrosbehandling i Danmark. Kammarrätten biföll kvinnans överklagande och förklarade att hon har rätt till ersättning med begärt belopp med avdrag för eventuell patientavgift. Försäkringskassan hade motiverat sitt beslut med att kvinnans hemlandsting uppgett att hyperhidrosbehandling med botulinumtoxin av aktuella kroppsdelar inte tillhandahålls av hemlandstinget. Kammarrätten…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!