Husqvarna-bolag nekas HFD-prövning – får inget ränteavdrag för lån från koncernbolag

Ett bolag i Husqvarna-koncernen yrkade i begäran om omprövning att Skatteverket, SKV, skulle medge avdrag för räntekostnader på ett lån från ett bolag i samma koncern. I första hand yrkade bolaget att avdragen skulle uppgå till drygt 570 miljoner kronor för 2010 års taxering och drygt 430 miljoner kronor för 2011 års taxering. SKV medgav avdrag med 32 respektive 12 miljoner kronor i enlighet med bolagets andrahandsyrkande. Bolaget överklagade till Förvaltningsrätten i Jönköping. Avdrag för ränta betalad till ett bolag inom samma koncern ska som regel inte medges, men en undantagsregel möjliggör ränteavdrag om det bolag som faktiskt har rätt till inkomsten skulle ha beskattats med minst tio procent om bolaget bara skulle ha haft den inkomsten. Klaganden hävdade att det nederländska bolag som var borgenär för lånet var det bolag som hade rätt till inkomsten och att detta bolag skulle ha beskattas på ett sådant sätt att undantagsregeln var tillämplig. För…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!