KamR: Kommunprövning av ombuds begäran att ta del av yttrande var otillräcklig

En kvinna företräder en klient i en bygglovstvist mot en kommun i Stockholmstrakten. Hon har tidigare begärt att få ta del av ett utkast till ett yttrande från kommunen till henne själv. Det aktuella utkastet har upprättats av ett konsultbolag och skickats till kommunen. Ombudet fick sin begäran avslagen av kommunen. Avslagsbeslutet motiverades främst med hänvisning till att sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en myndighets räkning med anledning av myndighetens rättstvist, förutsatt att det kan antas att det allmännas ställning som part försämras om uppgiften röjs. Ombudet överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och hävdade bland annat att kommunen inte hade angett på vilket sätt dess ställning skulle kunna försämras om skrivelsen skulle komma att lämnas ut. Hon menade att det inte borde finnas någon information i den begärda handlingen som kunde skada kommunen, eftersom ”bedömningen i yttrandet torde vara baserat på hennes huvudmans underlag, som ä…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!