KamR går på underinstansernas linje – krögare skönsbeskattas

Skatteverket, SKV, beslutade efter revision på en restaurang att höja restaurangägarens inkomst av näringsverksamhet med cirka en miljon kronor och hans utgående moms med cirka 100 000 kronor för åren 2012 och 2013 samt att ålägga honom skattetillägg. Beslutet motiverades av att verksamhetens bokföring hade så omfattande brister att den inte kunde läggas till grund för beräkning av skatt. Verket fann bland annat att alla kortbetalningar inte registrerats i kassaregistret, att restaurangen hade fler kunder än försäljningar, att alla kunder inte erbjöds kvitto och att avdrag gjorts för extra arrendeavgift utan stöd eller motivering. Enligt SKV var det därför nödvändigt att beräkna skatten på skönsmässig grund. Restaurangägaren överklagade SKV:s beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkade att det skulle undanröjas och att han skulle taxeras i enli…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!