PMÖD: Saknas skäl att pröva fråga om intrång när patent förklarats ogiltigt

Ett bolag som tillverkar och säljer tändsystem till fordon och småmotorer beviljades år 2007 ett svenskt patent för en teknik som förbättrar vissa typer av tändsystem. Ett konkurrerande bolag verksamt inom samma bransch, som bland annat säljer tändsystem på den nordamerikanska marknaden, bjöd ut vissa produkter med liknande teknik på den svenska marknaden. Patentinnehavaren väckte talan om intrång i patentet vid Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt, PMD, och yrkade ersättning med cirka 34 miljoner kronor för skadan. Enligt patentinnehavaren var det konkurrerande bolagets produkter för närliggande den patenterade uppfinningen. Det konkurrerande bolaget genstämde patentinnehavaren och yrkade att PMD skulle förklara patentet ogiltigt. Enligt bolaget var uppfinningen inte ny eller särskiljande i förhållande till känd teknik. Det konkurrerande bolaget påpekade att intrång i patentet inte var möjligt eftersom patentet var ogiltigt, alternativt att bolagets produkter inte utnyttjade uppfinningen. PMD konstaterade att en uppfinning måste vara ny i förhållande till kä…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!