Beslut om Natura 2000-områden står fast – trots negativ påverkan för enskild i pågående process

Regeringen beslutade i augusti 2015 att föreslå för Europeiska kommissionen att välja ut vissa områden på Gotland, bland annat Stora Vikers och Bästeträsk, som Natura 2000-områden. Två bolag som driver processer i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, om tillstånd för kalkstenstäkt inom områdena har hos Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, ansökt om rättsprövning av beslutet. Bolagen anser att regeringens beslut strider mot kravet på en rättvis rättegång enligt regeringsformen och EU-rätten, och även mot kraven på saklighet och opartiskhet och att ingen får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet. Bolagen menar att regeringen genom beslutet ingripit i prövningen för att motparterna i processen – Naturvårdsverket och länsstyrelsen – ska vinna bifall till sina överklaganden av det tillstånd som mark- och miljödomstolen meddelat för kalkb…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!