HFD: Bosatta i annat EU-land har inte rätt till barnbidrag och flerbarnstillägg under efterskyddstiden

Det föreligger inte rätt till fortsatt utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg under efterskyddstiden för en person som är bosatt i ett annat EU-land, slår Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, fast i två domar. Bakgrunden till domarna är att Försäkringskassan genom två separata beslut i januari 2015 beslutade att två män – båda tvåbarnföräldrar – skulle få barnbidrag och flerbarnstillägg för sina barn under perioden januari–mars 2015 efter det att männens anställningar upphört i december 2014. Enligt myndigheten omfattades männen av det så kallade efterskyddet som, under vissa förutsättningar, gäller i tre månader efter det att arbetet upphört och så länge som den enskilde inte börjar arbeta i ett annat land och då omfattas av motsvarande försäkring i det landet. Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Malmö och anförde bland annat att männen inte kunde likställas med personer som är anställda i Sverige enligt den så kallade lagvalsregeln i förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. Efter sina anställningar hade båda männen i december 2014 återvänt till Polen, där dera…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!