HFD ska pröva fråga om domstols utredningsskyldighet i upphandlingsmål

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, ska pröva omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen har fordrat in sekretessbelagda uppgifter i ett anbud i ett mål om offentlig upphandling. Bakgrunden till prövningen är att Migrationsverket sommaren 2016 beslutade att tilldela Tele2 kontrakt vid ett avrop från ett upphandlat ramavtal genom en förnyad konkurrensutsättning. Telenor ansökte om överprövning av upphandlingen och hävdade att Tele2:s anbud inte uppfyllde de obligatoriska kraven, och att det därför borde ha diskvalificerats. Telenor pekade till exempel på omständigheten att Tele2:s prissättning var betydligt lägre än de andra anbudsgivarnas – något som enligt Telenor saknade rimlig förklaring. Eftersom bolaget ansåg sig sakna uppgifter för att kunna konkretisera sin talan begärde man att Migrationsverket skulle föreläggas att lämna ut vissa handlingar och uppgifter från Tele2:s anbud – något som tidigare hade prövats i domstol. Förvaltningsrätten ansåg inte att det fanns skäl att ingripa…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!