CSN vinner i KamR – inte oproportionerligt att ta ut påminnelseavgift trots felaktig adress

En kvinna väckte talan i Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade återbetalning från CSN avseende betalda påminnelseavgifter. Utredningen klarlade att kvinnan haft lån hos CSN, som nu är slutligt återbetalade. Under åren 2012-2015 har kvinnan av CSN påförts påminnelseavgifter på grund av att vissa betalningar varit fördröjda. Post från CSN hade skickats till en adress som registrerats i CSN:s system efter att kvinnans mamma ringt till CSN i maj 2007 och meddelat adressen. I april 2011 hade adressen ändrats igen, då till kvinnans folkbokföringsadress. Den tidigare adressen låg dock kvar som utskicksadress hos CSN. Vissa brev från CSN har under perioden kommit i retur. Förvaltningsrätten ansåg att det varit oskäligt och oproportionerligt av CSN att påföra kvinnan påminnelseavgift på det sätt som skett. Förvaltningsrätten konstaterade om detta att CSN har godtagit en av kvinnans mamma uppgiven adress, utan att kontrollera adressändringen med kvinnan. CSN verkar dessutom inte ha reflekterat över att brev kommit i retur under årens lopp. Slutligen har CSN frångått sin rutin om att skicka kravbrev eft…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!