Flygkapten ska beskattas i Sverige – trots utvandring till Schweiz för mer än tio år sedan

En man som är anställd som flygkapten hos ett internationellt flygbolag överklagade Skatteverkets beslut att beskatta honom för inkomståren 2010-2013 till Förvaltningsrätten i Göteborg. Mannen hävdade att han endast ska betala skatt på sina inkomster i Schweiz. Mannen är enligt folkbokföringen utvandrad till Schweiz sedan 2007, men Skatteverket ansåg att han regelbundet haft sin dygnsvila i Sverige under perioden och därför ska anses bosatt här. Förvaltningsrätten ansåg i sin tur att omständigheterna inte med tillräcklig styrka talar för att mannen har varit stadigvarande bosatt i Sverige under de aktuella åren och han är därför inte obegränsat skattskyldig på grund av bosättning. Däremot har mannen väsentlig anknytning till Sverige på grund av att hans familj bor här och att han bott tillsammans med dem när han vistats i Sverige och han är därför skattskyldig på denna grund. Mannen kan inte undgå beskattning på grund av sexmånadersregeln, då han vistats i Sverige i en omfattning som gör att regeln inte blir tillämplig. Enligt mannens kontoutdrag har nämligen inköp och utbetalningar gjorts i Sverige, vilket visar att han har vistats h…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!