Intagen förlorar i KamR – får inte ha stegräknare på anstalt

En man intagen på en kriminalvårdsanstalt nekades i ett beslut att inneha en stegräknare som han köpt under en permission. Tillstånd för stegräknaren nekades enligt Kriminalvårdens beslut på grund av att innehavet inte är tillräckligt motiverat eller nödvändigt för att kunna genomföra verkställigheten av mannens straff på ett ändamålsenligt sätt. Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Malmö som ändrade beslutet och tillät stegräknaren. Förvaltningsrätten konstaterade att kriminalvården inte anfört att ordnings- eller säkerhetsskäl skulle hindra att han innehade stegräknaren på sitt rum. Innehavet kunde heller inte anses medföra att verkställigheten i…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!