Intyg utfärdade i efterhand väger inte tungt nog – KamR fastställer nekad livränta

Försäkringskassan beslutade i augusti 2015 att avslå en kvinnas ansökan om livränta från december 2008 och framåt. Anledningen till avslaget var att Försäkringskassan inte ansåg att det var klarlagt att kvinnans förmåga att skaffa sig en inkomst genom arbete var nedsatt med minst en femtondel under minst ett år framåt i tiden. Kvinnan, som har besvär med PTSD och utmattningssyndrom, överklagade till Förvaltningsrätten i Luleå. Förvaltningsrätten ansåg att den medicinska utredningen och prognosen över kvinnans framtida arbetsförmåga präglas av osäkerhet. Det saknas ett konstaterande om att kvinnans arbetsförmåga kommer att vara nedsatt. Distriktsläkare har visserligen i juni 2015 anfört att en remissbedömning om tre månaders tid och behandlingstid om minst sex månader medför att det var möjligt redan i juli 2014 att bedöma att sjukfallet skulle vara minst ett år. En psykolog har även uppgett att man med stor sannolikhet hade kunnat göra bedömningen att kvinnan inte skulle vara arbetsför under det ko…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!