Kommun vinner mot skolbolag – inte visat att återställda underskott utgjort tillskott

Ett bolag som äger två skolor har väckt talan mot Solna kommun i Solna tingsrätt och krävt kommunen på ett miljonbelopp. Bolaget har hävdat att kommunen lämnat extra stöd till de egna kommunala skolorna och att det, då det enligt författning förhåller sig så att kommunen i sådana situationer måste lämna motsvarande stöd även till privata skolor, mellan kommunen och skolorna då har uppstått en fordran. Tingsrätten anser att någon fordran inte har uppkommit, utan menar att en sådan fordran uppstår först när ett beslut om ersättning har fattats, antingen av kommunen eller av förvaltningsrätten dit sådana beslut överklagas. Bolaget har även hävdat att kommunen genom vårdslöshet har begått fel och försummelse genom att inte kompensera skolorna för de påstådda tillskotten under de aktuella åren, vilket innebär att kommunen är skadeståndsskyldig gentemot skolorna. Tingsrätten konstaterar att det avgörande är om den kommunala skolverksamheten har fått tillskott. Det är ostridigt i mål…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!