Penningtvättsdömd nekas taxilegitimation – finns skäl att ifrågasätta ärlighet och pålitlighet

Transportstyrelsen beslutade i september 216 att avslå en mans ansökan om taxiförarlegitimation. Transportstyrelsen beslutade också att mannen skulle anses olämplig att inneha sådan legitimation till och med i juni 2018. Grunden för Transportstyrelsens beslut var att mannen dömts för penningtvättsbrott och att han därför inte uppfyllde kraven på laglydnad för innehavande av en taxiförarlegitimation. Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm som konstaterade att den brottslighet mannen dömts för inte är av sådan typ som i första hand bör tillmätas betydelse vid bedömningen av en taxiförares lämplighet. Förvaltningsrätten ansåg inte heller att de gärningar mannen begått var av sådan karaktär att han skulle anses olämplig som förare i taxitrafik. Öve…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!